Prihlášky

Ako postupovať pri zápise dieťaťa?

Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do našej škôlky, ponúkame Vám zápis kedykoľvek v školskom roku, ak nie je naša kapacita naplnená.

Stačí vyplniť a odoslať prihlášku a obratom Vám budú zaslané prevádzkové a organizačné podmienky škôlky. Hneď ako obdržíme podpísanú prihlášku a rezervačný poplatok vo výške mesačného školného, ktorý Vám bude odpočítaný z nasledujúcej platby, bude Vaše dieťa zapísané do škôlky.

1. Dieťa

2. Zákonný zástupca – matka

3. Zákonný zástupca – otec

4. Poznámky