Music Lesson

Hudba je ľudská činnosť, ktorá prospieva deťom po mnohých stránkach. Výchova v oblasti hudby a pohybu ponúka deťom možnosť prejaviť sa, prejaviť svoje pocity, zážitky a predstavy. V Best Friends Kids Clube sa deti v pravidelných intervaloch stretávajú s kvalifikovaným učiteľom hudby.

Sú vedené k tomu, aby zažívali hudbu prostredníctvom hier, piesní, tanca, rytmických aktivít, špeciálnych podujatí aj tichej hudby, ktorú počuť v triedach. Ďalej sa zoznamujú so zvukmi rôznych hudobných nástrojov a učia sa rozoznávať nástroje sluchom.