Yoga Lesson

Detská jóga je dokonalý cvičebný systém pre deti, prináša deťom radosť, zdravšie telo, pokojnejšiu myseľ a harmóniu.

Detská joga je hlavne o podpore radosti z pohybu, tvorivosti, rešpektovaní jedinečnosti dieťaťa a nesúťažení.
Pomocou jógových cvičení, relaxácie a dýchania sa deťom darí emocionálne preladiť, regenerovať sily, zlepšiť pamäť a pozornosť, či odbúrať napätie a stres. Detská jóga je aj výborným doplnkom popri súťažných a dynamických disciplínach.

Jógové hry a dychové cvičenia sú skvelou zábavou pre deti, živé deti skľudní a málo aktívne povzbudí k činnosti.
Jogové polohy sú pre deti veľmi prirodzené, vychádzajú z prírody, z pohybov zvierat, z každodenných vecí a činností.

Naše hodiny jogy sú vedené externou inštruktorkou detskej jogy YOGALIFE.

Detičky sa hravou formou učia imitovať zvieratká, predmety a veci z nášho každodenného života. Pracuje sa s fantáziou detí, ich kreativitou, deti sa učia správnym motorickým návykom, uvedomujú si uvoľnenie a napätie, učia sa správne dýchať, pracovať s rovnováhou.

"Budeme cvičiť, aby sme boli silný ako hora a ohybný ako mačka. Budeme skákať, tancovať, zdraviť slnko, sústrediť sa, smiať sa a tešiť sa. Budeme hluční a rýchli, ale naučíme sa aj spomaliť a stíšiť. Naučíme sa rešpekovať seba, svoju jedinečnosť, ale aj ostatných.”