Best Friends Kids Club

Je prvá anglická škôlka v Trenčíne. Je to škôlka, ktorá vám zaručí bezpečie, istotu a poskytne viac ako len „stráženie vášho dieťatka“. Snažíme sa o dokonalosť, pretože si uvedomujeme, že sme súčasťou detstva mnohých detí.

Detstvo je len jedno a nedá sa zopakovať, človek z neho čerpá celý život – a to je pre nás nesmierne zaväzujúce.

Spoznajte našu škôlku

Pedagogiky Montessori

Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava.

Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku. Cieľom pedagogiky je podporovať u vášho dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať.

Zoznámte sa s Montessori

Angličtina pre najmenších

V ranom veku sa deti cudzie jazyky učia veľmi ľahko. Dôvodom je fakt, že práve učenie sa jazyka je jedným zo senzitívnych období, ktorými deti počas svojho vývoja prechádzajú.

Učenie sa druhého jazyka v ranom veku napomáha vývoju mozgových buniek dieťaťa a rozvíja tak jeho inteligenciu. Slovo si dieťa spája priamo s predmetom alebo s činnosťou, ktorú práve vykonáva. Využite toto obdobie detstva a dajte vášmu dieťaťu šancu ovládať cudzie jazyky.

Viac o výučbe angličtiny

Prihláška

Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do našej škôlky, ponúkame Vám zápis kedykoľvek v školskom roku, ak nie je naša kapacita naplnená.

Prihláška do škôlky

Naše triedy

 • Hippo
  Lesson

  Každá hodina obsahuje kreatívny svet fantázie, v ktorom sa rozprava anglickým jazykom a deti sú v tomto svete sprevádzané kamarátom Hippom.

  Prostredníctvom veselých pesničiek a príbehov prežívajú dobrodružstvá Hippa a jeho kamarátov každý deň.

  Viac o Hippo Lesson

 • Montessori
  Lesson

  V triede Montessori je priestor rozdelený na niekoľko logických častí pomocou nízkych otvorených políc: jedna je určená na praktické cvičenia zo života, jedna na zmyslové vnímanie, jedna na jazyk, ďalšia na počítanie a aritmetiku, na štúdium kultúry, ktoré zahŕňa základy zemepisu, dejepisu, prírodovedy a na časť venovanú tvorivým činnostiam.

  Viac o Montessori Lesson

 • Music
  Lesson

  Hudba je ľudská činnosť, ktorá prospieva deťom po mnohých stránkach. Výchova v oblasti hudby a pohybu ponúka deťom možnosť prejaviť sa, prejaviť svoje pocity, zážitky a predstavy. V Best Friends Kids Clube sa deti v pravidelných intervaloch stretávajú s kvalifikovaným učiteľom hudby.

  Viac o Music Lesson

 • Dance lesson

  Tanec je emocionálnym vyjadrením pomocou pohybu. Od začiatku učí deti k vnímaniu hudby, rytmu a je súčasťou kultúry každého národa. Rozvíja mozog, pamäť, koncentráciu a pomáha uvoľňovať myseľ. Naučí deti svoje telá kontrolovať a pracovať s nimi. Ich svalstvo sa naučí reagovať na podnety, ktoré vysiela mozog omnoho rýchlejšie.

  Viac o Dance lesson

 • Yoga
  Lesson

  Detská jóga je dokonalý cvičebný systém pre deti, prináša deťom radosť, zdravšie telo, pokojnejšiu myseľ a harmóniu. Detská joga je hlavne o podpore radosti z pohybu, tvorivosti, rešpektovaní jedinečnosti dieťaťa a nesúťažení.

  Viac o Yoga Lesson

 • Gym
  Lesson

  V tejto oblasti sa Best Friends Kids Club usiluje povzbudiť deti k tomu, aby rástli a aby sa aj zdravým spôsobom vyvíjali. Vedieme ich k tomu, aby dokázali urobiť v oblasti svojho zdravia a kondície dobré rozhodnutia. Deti sa neustále hýbu.

  Hýbu sa pri učení, pri naťahovaní sa aj pri presune k novým aktivitám.

  Viac o Gym Lesson

Referencie

Ďakujeme za každu spätnú väzbu, ktorú nám dávate

 • Martina a Quidko Pokorní

  „Keď som svojmu 4-ročnému synovi položila jednoduchú otázku, čo sa mu na škôlke páči, odpovedal, že je to zábava pri učení sa Jolly Phonics a kamaráti, ktorých si v škôlke našiel. Best Friends Kids Club je jedinečná škôlka svojho druhu...

 • Petra Mišúnová s dcérkou Margarétkou

  „Prvé roky života dieťaťa sú určite tie najdôležitejšie v jeho živote. Preto pri výbere škôlky sme sa rozhodli pre Best Friends Kids Club z viacerých dôvodov. V prvom rade to je individuálny prístup vo všetkých oblastiach, nielen sociálnych ale i tých, ktoré z neho...

Zobraziť ďaľsie referencie