O nás

Best Friends Kids Club je prvá anglická škôlka v Trenčíne. Je to škôlka, ktorá Vám zaručí bezpečie, istotu a poskytne viac ako len „stráženie vášho dieťatka“. 

Snažíme sa o dokonalosť, pretože si uvedomujeme, že sme súčasťou detstva mnohých detí. Detstvo je len jedno a nedá sa zopakovať, človek z neho čerpá celý život – a to je pre nás nesmierne zaväzujúce.

Príjemné prostriedie,
moderné vybavenie

Škôlka sa nachádza v príjemnom prostredí, má moderné vybavenie, učebné pomôcky a kvalitný didaktický materiál určený aj na rozvoj a rozšírenie umeleckého alebo športového talentu. Prostredníctvom presne nastavených tvorivých aktivít a projektovej výučby (tanec, pohyb, dráma, hudba a výtvarné umenie) sa zameriavame na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je využívanie pedagogiky Montessori.

Vydajte sa s nami na cestu objavovania a hľadania spolu s našim profesionálnym a jedinečným kolektívom. Pri práci využívame metodiky, ktoré podporujú zdravú sebadôveru, individualitu a sebavedomie detí.