Gym Lesson

V tejto oblasti sa Best Friends Kids Club usiluje povzbudiť deti k tomu, aby rástli a aby sa aj zdravým spôsobom vyvíjali. Vedieme ich k tomu, aby dokázali urobiť v oblasti svojho zdravia a kondície dobré rozhodnutia. Deti sa neustále hýbu. Hýbu sa pri učení, pri naťahovaní sa aj pri presune k novým aktivitám.

Hodina gymnastiky prebieha pod dohľadom kvalifikovanej učiteľky. Okrem týchto pohybových aktivít sú vonku minimálne jednu hodinu denne, ak to počasie dovoľuje. Výskumníci neustále dokazujú, že rastúce detské telíčka potrebujú pravidelný pohyb – potrebujú ho na fyzický vývin, aby boli zdravé, aby sa dokázali vyrovnávať s emocionálnymi zmenami, aby sa mohli sústrediť a zostať čulé.