Prečo práve my?

 • Výučba prebieha výlučne v anglickom jazyku -  človek používa jazyk presne tak, ako sa ho naučil. Pokiaľ sa v učení využíva prekladateľská metóda (mačička sa povie cat), bude si človek pri používaní jazyka v hlave vždy prekladať. Naším cieľom je naučiť deti v angličtine priamo myslieť.
 • Maximálne 10 detí v 1 skupinke – v skupine s deťmi pracuje 1 učiteľ/ka a 1 asistent/ka.
 • Sme mladý, dynamický a veľmi milý kolektív.
 • Dennodenne využívame Montessori pedagogiku kvôli maximálnemu využitiu potenciálu vášho dieťatka.
 • Ponúkame pestrý program, ktorý je zahrnutý v cene školného – Hippo and Friends Lesson, Dance Lesson, Music Lesson, Art Lesson, Gym Lesson, Drama Lesson.
 • Detičky sú rozdelené podľa veku do jednotlivých skupiniek naše zariadenie je rozdelené na jasličky (detičky od 18-tich mesiacov) a škôlku (3-6 rokov).
 • Špeciálny program pre predškolákov  príprava na nástup do školy aj v materinskom jazyku.
 • Interaktívna tabuľa Magic Box - je to interaktívna tabuľa s ovládacou plochou na podlahe. Práve podlaha je pre deti to najprirodzenejšie miesto, kde trávia väčšinu svojich hier v tomto veku.
 • Nové, moderne zariadené priestory v bytovom komplexe Villa Park s vlastným ihriskom a bezproblémovým parkovaním.
 • Pravidelné odborné správy o vývine dieťatka  na konci každého týždňa rodič obdrží plán aktivít a fotodokumentáciu dieťatka, individuálne stretnutie s rodičmi a hodnotenie dieťatka prebieha min. 2x ročne, možnosť pravidelných konzultácií s našimi učiteľkami, externými a internými špecialistami – detský psychológ, pedagóg.
 • Prístup do klientskej zóny na našej stránke  online webkamera umiestnená v exteriéri na detskom ihrisku umožní sledovať vaše dieťatko, aj keď s ním práve nie ste, pravidelná fotodokumentácia, oznamy, informácie o pripravovaných akciách a kurzoch (lyžiarsky, plavecký kurz).
 • Vhodne zostavený jedálniček  naším cieľom je vyvážená strava detí. Počas dňa ponúkame minimálne 5 druhov čerstvej zeleniny a ovocia a spolu s detičkami odštavujeme čerstvé ovocné a zeleninové šťavy.
 • Pravidelná dezinfekcia priestorov školky ozónom - prevencia je najlepší spôsob znižovania chorobnosti v našej škôlke. Tento spôsob dezinfekcie je vhodný najmä pre alergikov.