Náš tím

Náš kvalifikovaný tím pedagógov disponuje neuveriteľnými schopnosťami, ktoré uplatňuje pri efektívnej a kvalitnej výučbe Vašich detí. Deti u nás prežívajú bezpečné a láskyplné vzťahy, dostávajú príležitosť k úspešnému zvládnutiu úloh, ktoré sú pre ne dôležité vzhľadom k jeho všestranného rozvoja osobnosti.

Deti potrebujú predovšetkým bezpečné prostredie, dôveru, zmysluplnosť, primeraný čas a v neposlednom rade zapojenie a využitie emócií.