Naše triedy

Best Friends Kids Club je súkromná anglická škôlka, určená pre vekovú skupinu detí od 2 rokov do 6 rokov. Škôlka je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR a poskytuje predškolské vzdelanie v súlade so vzdelávacím programom ISCED 0. 

Podľa veku, ale najmä individuálnych schopností sa deti delia do 3 tried – Hippo Class, Monkey Class a Kitty Class, pričom všetky činnosti sú prispôsobené vekovým požiadavkám a predpokladom.  V každej triede je malý počet detičiek, o ktoré sa starajú 2 pani učiteľky.

Pestrá ponuka krúžkov

V cene školného ponúkame tieto krúžky:
 

 • Hippo Lesson
 • Montessori Lesson
 • Dance Lesson
 • Music Lesson
 • Yoga Lesson
 • Gym Lesson

Kurzy, ktoré nie sú zahrnuté v cene školného:
 

 • kurz plávania
 • kurz ľadového korčuľovania
 • kurz inline korčuľovania
 • kurz pohybovej prípravy
 • kurz lyžovania